Categories

Quines portes de garatge són més indicades per a una comunitat de veïns?

Tipus de portes de garatge per un pàrquing comunitari

En primer lloc, hem de tenir molt clar que triar una porta per un garatge comunitari no és el mateix que per a un garatge particular, ja que el número d’usuaris varia molt i és un factor molt important a tenir en compte. Un parking comunitari implica més veïns i, per tant, un ús més intensiu de la porta.

Altres factors decisius són l’espai disponible; segons com s’obri la porta el forat necessari serà major o menor, els materials i acabats de la porta; que poden variar segons el model i les necessitats de cada lloc, i evidentment, el preu de la porta de garatge.

Per altra banda, la seguretat dels usuaris està garantida ja que tots els nostres models incorporen diferents sistemes per impedir possibles danys físics a persones i vehicles. A més a més, les portes de garatges comunitaris s’obren automàticament, de forma suau i silenciosa per un major confort, i mitjançant un comandament a distancia programable per tota la comunitat de veïns. Vegi l’àmplia gamma de comandaments per a portes de garatge que posem a la seva disposició.

Les portes de garatge més eficients per a una comunitat de propietaris són:

Portes de garatge basculants

Les portes d’obertura basculant són perfectes per garatges comunitaris per la seva senzillesa mecànica mitjançant contrapesos, no tenen tan desgast ni complexitat com altres models per aguantar un elevat número de cicles al dia. Aquest model permet diferents dissenys i acabats, alguns amb el valor afegit de proporcionar un òptim aïllament. VEURE>>

Portes de garatge enrotllables d’alumini (PS)

Les portes de garatge enrotllables poden arribar a realitzar de 30 a 40 maniobres per hora gràcies al seu disseny que, a més a més inclou un variador de velocitat que permet regular la pujada i baixada de la porta i rampes d’acceleració / desacceleració en els inicis i finals de recorregut. Per un altre cantó, incorpora una cortina de fotocèl·lules per una major seguretat. VEURE>>

Puertas de garaje enrollables de aluminio - Angel Mir

Altres portes per pàrquings comunitaris poden ser la PORTA DE GARATGE CORREDISSA i la PORTA DE GARATGE BATENT, tot i que dependent de la freqüència d’ús no són recomanables.

DEMANI ARA UN PRESSUPOST PERSONALITZAT

Finançament portes de garatge Angel Mir
arrow (3)-svg